Patiënten Almere niet tevreden over WMO

31 december 2000 23:40

Door Robert Mienstra
ALMERE - Patiënten zijn in Almere niet tevreden over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam en de ondersteuning is lang niet altijd passend.


De Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in) deden een gezamenlijk onderzoek in Almere naar de tevredenheid omtrent de zorg. De Almeerse cijfers zijn volgens het platform representatief.
Opvallend is dat 31 procent van de Almeerse respondenten in het onderzoek zegt dat het hen in Almere niet lukt de zorg te regelen die zij nodig hebben. Ongeveer 25 procent van hen zegt dat de kosten te hoog zijn waardoor zij niet naar de dokter of een andere zorgverlener zijn gegaan. 35 procent zegt minder gebruik te maken van de zorg vanwege de kosten. Het gaat hierbij met name om de persoonlijke verzorging thuis. 17 procent weet niet welke mogelijkheden er zijn en waar zij terecht kunnen. 8 procent meldt dat zij op een wachtlijst staat.

Bejegening

Een groot deel van de respondenten (42 procent) was niet tevreden over de deskundigheid van de gemeente bij het aanvragen van zorg. Een nog groter deel (45 procent) was ontevreden over de bejegening van de gemeente bij een aanvraag voor zorg.
De wachttijden in het onderzoek laten een wisselend beeld zien. 19 procent kreeg zorg binnen twee weken, 13 procent binnen twee maanden en 34 procent moest een half jaar of langer wachten.
72 procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft één of meer aandoening(en) of beperking(en). 55 procent van de deelnemers heeft een chronische of langdurige ziekte. 86 procent van de Almeerse respondenten zegt gebruik te hebben gemaakt of willen maken van de zorg en ondersteuning in Almere.