Plannen Havenhoofd gewijzigd

22 april 2021 08:25

HAVEN – De plannen voor woningbouw op de plek van het voormalig Indisch Veerhuys aan het Havenhoofd zijn gewijzigd. Het oorspronkelijke plan voor een woongebouw van zes bouwlagen met twintig meter hoogte stuitte op verzet van de gemeente en de omwonenden. Het plan zou het frontale uitzicht op het Gooimeer van een aantal bewoners op Havenhoofd geheel wegnemen. Ook zou het gebouw het zicht vanaf de Havenkom op het Gooimeer aantasten.

Het college van Burgemeester en Wethouders vindt ondanks dat het bouwplan binnen het bestemmingsplan voor dit gebied past, de ontwikkeling in de ingediende vorm niet passend. De eigenaar/ontwikkelaar is bereid om afspraken te maken met de gemeente om tegemoet te komen aan de weerstand die er is bij belanghebbenden. De eigenaar heeft het recht om de vergunning te krijgen maar hij heeft de aanvraag, lopende de gesprekken met de gemeente, tijdelijk opgeschort. Gezamenlijk is een alternatief plan gemaakt en dat is tussentijds aan Gebiedsontwikkeling en direct omwonenden voorgelegd. Deze konden zich hier niet in vinden. Daarom is het alternatieve plan nog verder aangepast.

Andere plek

Het bouwplan zal nu worden opgeschoven naar een andere plek zodat het woongebouw niet frontaal voor balkons van het bestaande gebouw op Havenhoofd komt te staan. Op de huidige locatie van het bestaande horecapand, Havenhoofd 7, kan de ontwikkelaar alsnog ontwikkelen maar niet hoger dan het huidige gebouw. De huidige hoogte is nu circa 4,5 meter.

De overeenkomst zal onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad worden gesloten.

(H) is de huidige locatie van Indisch Veerhuys. (1) de lokatie voor het nieuwe wooncomplex. (Foto: aangeleverd)