Platform tegen Pesten geopend

24 april 2012 05:00

ALMERE – Op de Landelijke dag tegen Pesten, 19 april, heeft het Nationaal Ouderenfonds het Pesten Platform geopend. Vorig jaar bracht het Ouderenfonds het Pestprotocol uit. De vele reacties hierop bevestigden: pesten onder ouderen is een schrijnend probleem.


Het Pesten Platform biedt zorgprofessionals een plek om initiatieven, ervaringen en kennis uit te wisselen en met elkaar in gesprek gaan over signalen die zij rondom pesten op de werkvloer opvangen. “Wij werden vreemd aangekeken toen wij het fenomeen pesten onder ouderen in de publiciteit brachten”, zegt Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. “Maar natuurlijk is pesten ook onder ouderen een probleem. Pesten heeft niets met leeftijd te maken, maar alles met mensen. Zeker zorginstellingen kunnen broeinesten van pesten zijn omdat ouderen zich onder andere vervelen door het gebrek aan activiteiten.” Als voorbeelden noemt Romme het “welbekende tasje op de stoel om deze ‘bezet’ te houden, of mensen die met rollators tegen elkaar in rijden.”

Veertig procent van de ouderen wordt gepest

Het Nationaal Ouderenfonds meldde eerder dat in woonzorgcentra vrijwel net zoveel gepest wordt als op scholen. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat één op de vijf ouderen weleens slachtoffer van pesterijen is. Volgens verzorgend personeel ligt het percentage zelfs op veertig procent van ouderen in woonzorgcentra. Pesten kan leiden tot uitsluiting en daarmee tot vereenzaming. Ook kunnen de bloeddruk en het stressniveau stijgen, en neemt het risico op een depressie toe.
Ouderen die gepest worden kunnen voor een luisterend oor bellen met de Ouderentelefoon: 0900-6080100.