Politie treedt strenger op tegen automobilisten met defecte verlichting

08 november 2009 12:12

ALMERE - De politie gaat tot 30 november nadrukkelijk letten op en optreden tegen automobilisten met defecte verlichting met de campagne 'Goed Licht Beter Zicht'. Tijdens de campagneperiode is autoverlichting een speerpunt. Dat betekent dat de politie wijst op gebreken en bekeurt waar nodig.


Uit een peiling bij grote tankstations die door het campagneteam werd gehouden bij de start van de verlichtingscampagne, blijkt dat bijna één op de drie automobilisten doet geen enkele moeite om de autoverlichting te controleren. Hoewel 43 procent van de weggebruikers ooit door defecte of verkeerd afgestelde verlichting in een gevaarlijke situatie is beland, neemt de Nederlandse automobilist de gevaren van gladde banden en slechte remmen veel serieuzer.
Goede autoverlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid. De politie gaat er daarom de komende maanden extra op toezien dat deze in orde is. De boetes die gepaard gaan met een defecte koplamp variëren van 60 euro (binnen de bebouwde kom) tot 90 euro (buiten de bebouwde kom). Twee op de drie automobilisten vinden dat de politiecontroles noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid te bevorderen. Een derde van de ondervraagden vindt bovendien dat automobilisten die verkeerd afgesteld licht voeren ook beboet moeten worden.


Hulp op meer dan 6.000 plekken

'Goed Licht Beter Zicht' is een campagne van ANWB, BOVAG, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Philips, RAI Vereniging en Veilig Verkeer Nederland. Eén van de doelen is dat automobilisten het tot een vaste gewoonte maken hun licht minimaal eenmaal per maand te (laten) controleren. Men kan dit zelf controleren of laten doen bij één van de ruim zesduizend BOVAG-autobedrijven.