Politieregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland samen

28 december 2009 07:07

LELYSTAD - De politieregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland worden in de komende periode samengevoegd. Dat is de uitkomst van een traject van voorbesprekingen dat de bestuurders van de politieregio's en de veiligheidsregio's hebben gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Begin deze maand hebben het Regionaal College van Flevoland, onder leiding van korpsbeheerder mevrouw Jorritsma, burgemeester van Almere en het Regionaal College van Gooi en Vechtstreek onder leiding van korpsbeheerder de heer Bakker, burgemeester van Hilversum, unaniem ingestemd met een voorstel om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te vragen om te komen tot een samenvoeging van beide politieregio's.
De wijkveiligheidszorg, de financiële positie, de kwaliteit van de dienstverlening gaan hiermee vooruit. Over de verdere uitwerking en de gevolgen van de voorgenomen samenvoeging, moet nog gesproken worden.