Populieren plat langs Tussenring

20 februari 2010 13:13

STAD - Vorige week zijn werklieden begonnen met het kappen van populieren aan weerszijden van de Tussenring.


Ongeveer de helft van de populieren wordt gekapt omdat de wortels scheuren in het asfalt veroorzaken. In het verleden is het wegoppervlak van de Tussenring meerdere malen opgeknapt. Doordat de bomen, die aan weerszijden van de Tussenring staan, vocht onttrekken aan de ondergrond scheurt het asfalt. Verder worden er ook bomen gesnoeid. De aanblik van de Tussenring zal na de kapwerkzaamheden enige tijd kaal zijn, maar op termijn herstelt zich dat. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de provincie. Er wordt begonnen met kappen ter hoogte van de Biatlonweg en geëindigd ter hoogte van de Zwaluwweg. Deze werkzaamheden duren tot en met vrijdag 26 februari. (Foto: Fred Rotgans)