Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland draagt maximaal 2.500 euro bij

18 januari 2012 06:00

ALMERE – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland hanteert voortaan één bedrag van maximaal 2.500 euro per toekenning. Het gaat daarbij om aanvragen van culturele (niet commerciële) instellingen voor publicaties, manifestaties, projecten, uitvoeringen, concerten, instrumenten, kleding voor koren en muziekkorpsen, apparatuur en beeldende kunst.


Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland met financiële bijdragen voor projecten. Voor hele bijzondere aanvragen, activiteiten of projecten kan het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland besluiten een hogere bijdrage dan de 2.500 euro toe te kennen van maximaal 5.000 euro, indien het totale jaarbudget dit toelaat. Het toekennen van hogere bijdragen voor hele bijzondere activiteiten zal het bestuur beoordelen op basis van de inhoud en kwaliteit van de aanvraag en kan dus bij uitzondering plaatsvinden.
Aanvragen voor culturele activiteiten door instellingen met een religieuze en/of politieke doelstelling komen niet in aanmerking voor subsidie.
Meer informatie: fl@cultuurfonds.nl of maandag, dinsdag en woensdag op 0320-265285.