Proef Betaald Rijden voor Amsterdamse forensen

03 december 2009 06:52

ALMERE - Begin volgend jaar doet Almere mee aan een proef Betaald Rijden in de regio Amsterdam. Ook veel Almeerders die in Amsterdam werken kunnen zich hier vrijwillig voor aanmelden.


Om de files rond de hoofdstad met 5% te verkleinen, is de Taskforce Ontspits opgericht. Deze Taskforce is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en overheden in de Metropoolregio Amsterdam. Er zijn verschillende projecten gestart om mobiliteit te (kunnen) managen. Één project is een proef met betaald rijden.
Voor de proef worden in eerste instantie 1000 vrijwilligers gezocht. Zij ontvangen maandelijks een bedrag van 100 euro en krijgen een kastje in de auto dat kilometers registreert. Vervolgens gaan ze per kilometer betalen. Wie zijn auto laat staan, vooral tijdens de spits, kan geld overhouden. De deelname loopt via de werkgever omdat daar ook afspraken mee gemaakt worden over bijvoorbeeld faciliteiten als een OV-Forenskaart.
Iedere Amsterdamse werkgever kan zich aanmelden voor de proef. De werkgevers van de belangrijke bedrijvenlocaties binnen de Metropoolregio Amsterdam worden gericht benaderd. Om het effect op het spitsverkeer zo groot mogelijk te maken is gekozen voor deze gebiedsgerichte aanpak. Almeerders die werken op de bedrijventerreinen Amsterdam Zuidoost, de Riekerpolder, Teleport, Westpoort, Zuidas, Amstelveen en Schiphol komen in aanmerking.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor de proef door contact op te nemen met hun werkgever. Uit alle aanmeldingen worden 1000 personen geselecteerd.