Project De Eenvoud blijkt niet haalbaar

12 november 2008 10:00

ALMERE - Het project De Eenvoud blijkt niet haalbaar. De realisering van het concept - waarbij twaalf winaars hun eigen huis konden ontwerpen en bewonen - is zo onzeker geworden, dat het niet zinvol is om de beoogde locatie (Noorderplassen) nog langer te reserveren.De gemeente heeft de prijswinnaars verzocht om voor 15 september tot de koop van de grond over te gaan en een bouwvergunning aan te vragen. Geen van de prijswinnaars of hun opdrachtgevers hebben aan dit verzoek voldaan. Slechts de helft van de prijswinnaars wilde onder andere voorwaarden overwegen om met het project verder te gaan.
Het college laat het aan de organisatoren over of zij nog mogelijkheden zien om het project op een meer bescheiden schaal door te zetten. In dat geval kan er sprake zijn van een doorstart, binnen het kader van het beleid voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Wanneer inderdaad tot een doorstart wordt besloten, wordt hiervoor een alternatieve locatie in Noorderplassen-West gezocht. Op deze manier kan de aanvankelijk aangewezen locatie voor andere initiatieven worden gebruikt.
De prijsvraag De Eenvoud had tot doel een voorbeeldproject te realiseren, zoals ook de projecten De Fantasie en De Realiteit voorbeeldprojecten zijn. Het ging erom een vrijstaand huis te ontwerpen met eenvoud als leidend motief. Buiten veiligheid en gezondheid waren er vooraf geen restricties aan de ontwerpen.