Project Zaalvoetbal Place2B succesvol

03 december 2008 08:00

ALMERE - Drie jaar geleden is Place 2B gestart met het zaalvoetbalproject. Hierbij is in het bijzonder gezocht naar samenwerkingspartners en methodieken. Na drie jaar staat de methodiek officieel vast en gaat het project onder de nieuwe naam 'Voetbal, go4it' verder.


Ruim 115 jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar nemen deel aan het project en de 76 jongeren die op de wachtlijst staan zullen per 1 januari 2009 instromen. Er kan dus gesproken worden van een succesvol project dat goed aansluit bij de jongeren.
Naast trainingen en wedstrijden kunnen jongeren bij goed gedrag doorstromen naar een officiële sportvereniging via het Jeugdsportfonds. De jongere moet dit wel verdienen en dat kan doordat z'n gedrag goed en beleefd is, hij/zij zich ook netjes gedraagt op straat, niet in aanraking komt met de politie en zijn/haar best doet op school.
Het project is bestemd voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar die nog geen lid zijn van een sportvereniging, geen vrijetijdsbesteding hebben en het risico lopen om af te glijden.
Bij de tieners van 10 tot en met 14 jaar heeft het project een preventief karakter. Bij de jongeren van 14 tot en met 18 jaar ligt het accent op keuzes maken. Deze doelgroep krijgt ondersteuning op het gebied van werk en toekomst. Binnen drie maanden is er gedragsverbetering merkbaar en en hebben jongeren een betere vrijetijdsbesteding.
Place2B werkt samen met tal van instanties, waaronder De Schoor, FC Omniworld, Ajax, woningbouwverenigingen en de gemeente Almere.