Protestactie als gevolg van bebouwing BloemenbuurtAvond over toekomstig Meridiaanpark druk bezocht

18 maart 2009 08:00

BLOEMENBUURT - "Zo'n vierhonderd bewoners hebben afgelopen dinsdag de informatiemarkt over de plannen voor De Meridiaan bezocht", vertelt Maurice de Zwart, voorzitter van de Stichting Groenbehoud Almere. "De sfeer was niet grimmig, bezoekers waren vrij ontspannen." Bebouwing van het gebied blijft niet uit.


De Zwart: "Zelf bemanden we ook een kraampje en deelden we enquêtes uit." Daarvan zijn er maar liefst 92 ingevuld. "De uitslag daarvan volgt binnenkort." De voorzitter van de stichting tekende samen met honderden bezorgde bewoners een petitie om het stadspark onbebouwd te laten. Er was een enkeling die vond dat er nieuwe bomen moesten komen in plaats van de huidige schets die de gemeente nu voorstelt voor het gebied. "Voor veel bewoners kwam de bebouwing aan de Bosrand wel als een volslagen verrassing. Dat kan ik begrijpen", zegt De Zwart. "Zelf vind ik dat de gemeente wil laten bouwen tot 12 lagen nabij de Havenkom wel erg hoog."
Wethouder Arno Visser presenteerde de nota over 'de groene long'. Bewoners reageerden over het algemeen positief. De Zwart: "Heel sympathiek dat de wethouder met bewoners het gesprek persoonlijk aanging in een speeddate en het plan ook zelf presenteerde." Veel vragen kwamen over het appartementengebouw in de Bloemenbuurt en de maatschappelijke voorziening in de Regenboogbuurt. Ook het parkeren, de ontsluiting van nieuwe woongebieden en de voorzieningen riepen veel vragen op.

Protestactie

De gemeente hield net als Stichting Groenbehoud Almere een enquête onder de bezoekers. "De uitkomsten daarvan voegen we binnenkort samen." Geïnteresseerden die niet op de bijeenkomst waren, kunnen overigens deze enquête invullen op www.groenbehoudalmere.nl. De Zwart besluit: "Een groep bewoners is wel naar aanleiding van de gepresenteerde plannen een protestactie begonnen tegen het appartementengebouw in de Bloemenbuurt."
Naar verwachting is het ontwikkelingsplan voor De Meridiaan dit najaar 'gereed voor besluitvorming op de Politieke Markt', laat de gemeente weten. Gelijktijdig met dit ontwikkelingsplan komt er een plan voor het onderhoud, omvorming van het groen en de aanleg van de avonturenspeelplaats.