Provincie en Electrabel Nederland aan de slag met duurzaamheid

23 november 2011 06:00

ALMERE - De provincie Flevoland ontwikkelt samen met de Flevolandse gemeenten, het waterschap Zuiderzeeland, Alliander en HVC de Duurzame Energie- en ontwikkelingsmaatschappij (DE-on). DE-on is ontstaan, omdat de markt groen en groei in veel gevallen niet samen laat gaan. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt, dat DE-on door de inzet van maatschappelijk kapitaal marktimperfecties kan corrigeren.


Jan-Nico Appelman, gedeputeerde duurzaamheid van de provincie Flevoland: “Het zou fantastisch zijn als we de denkkracht en mogelijk ook de investeringskracht van marktpartijen kunnen koppelen aan DE-on. Wij gaan hierover graag nader het gesprek aan.”
De provincie Flevoland en het energiebedrijf Electrabel Nederland, eigenaar van de Maximacentrale in Lelystad, gaan onderzoeken hoe zij elkaar kunnen versterken in de verduurzaming van de energiehuishouding in Flevoland. Dit is één van de uitkomsten van het werkbezoek dat het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland op 15 november aan de Maximacentrale in Lelystad bracht, dat in het teken stond van duurzaamheid.
Zowel de provincie Flevoland als Electrabel Nederland zien verduurzaming als een grote en urgente maatschappelijke opgave. Electrabel Nederland is daarom bijvoorbeeld actief in de windenergie, het afvangen van CO2, de opwekking van energie uit biomassa en denkt voor Flevoland aan decentrale vergistinginstallaties om zo groen gas te kunnen produceren.