Provincie Flevoland speelt quitte

18 mei 2010 10:51

FLEVOLAND - De provincie Flevoland heeft in 2009 slechts 21.000 euro overgehouden. Op een begroting van zo'n 250 miljoen euro houden de financiële voor- en nadelen elkaar nagenoeg in evenwicht.


In de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Jaarrekening en Jaarverslag over 2009 wordt ingegaan op de consequenties van beleid en omstandigheden op de provinciale begroting. Zo is 37 miljoen euro toegezegd voor de nieuwe vestiging van Windesheim in Flevoland. Door deze vestiging krijgt de provincie een breed aanbod van hoger beroepsonderwijs. En voor de jeugdzorg heeft de provincie 2,3 miljoen extra beschikbaar gesteld, waardoor stagnatie in de verblijfsvoorzieningen en andere jeugdinstellingen werd opgelost.
Op zich is René van Diessen, de pas benoemde gedeputeerde van financiën, tevreden met dit resultaat. "Maar er staan ons nog zware jaren te wachten.", aldus de gedeputeerde, die druk bezig is met de provinciale financiën voor de korte en lange termijn. Van Diessen: "Achteraf is 2009 misschien wel het laatste, gemakkelijke jaar. We moeten nu de mouwen opstropen en ervoor zorgen dat de provincie, financieel gezond wordt."