Provincie houdt 7,1 miljoen euro over

18 april 2012 05:00

ALMERE - De provincie Flevoland heeft vorig jaar 7,1 miljoen euro overgehouden. Een opvallend resultaat, dat onder meer te danken is aan het vooruitlopen op te verwachten bezuinigingen, efficiënter werken en inkopen en vertraging in een aantal meerjarenprogramma’s.


Vanwege de noodzakelijke krimp van de organisatie de komende jaren is in 2011 zeer terughoudend omgegaan met het inhuren van tijdelijk personeel en het invullen van vacatures bij de provincie. Gedeputeerde Marc Witteman: “Ondanks de druk op de personele bezetting toont de organisatie zich flexibel. Veel beleidsdoelen zijn gehaald, en tegelijkertijd wordt de focus op de kerntaken van de provincie binnen de organisatie zichtbaar. Daarmee is een prestatie van formaat geleverd. Het geeft vertrouwen in het bereiken van de bezuinigingsdoelstelling in de komende jaren.”
Dit positieve jaarresultaat betekent niet dat de provincie de komende jaren achterover kan leunen. Integendeel. In 2011 is een aantal risico’s scherper in beeld gekomen, waardoor de provincie tegen de grenzen van het weerstandvermogen aanloopt. De provincie zal zich daarom nog meer dan voorheen kritisch opstellen bij het aangaan van nieuwe risico’s en daarbij direct de benodigde beheersmaatregelen treffen.