Provincie investeert in drie recreatieve fietspaden

10 september 2008 07:00

FLEVOLAND - Gedeputeerde Staten stellen een subsidie van 600.000 euro beschikbaar voor de aanleg van drie recreatieve fietspaden. Daarmee draagt de provincie voor de helft bij aan de aanlegkosten. De overige kosten worden door de betrokken gemeenten betaald. Door deze investering wordt Flevoland aantrekkelijker voor dagjesmensen en vakantiegangers.


In Dronten wordt een nieuwe recreatieve fietsverbinding van 7,1 kilometer aangelegd tussen Dronten en het Drontermeer. Daarmee zal de oostrandzone van Dronten beter worden ontsloten voor recreanten. Dit project wordt gelijktijdig uitgevoerd met de aanleg van de Hanzelijn.
Verder wordt er een fietsroute door het Gelderse Hout bij Lelystad verbeterd. Uit een inventarisatie door de gemeente Lelystad van de recreatieve routes van de stad, was gebleken dat het tracé tussen het Gelderse Hout en de Binnenhavenweg in slechte staat verkeert. Door de verbetering van dit fietspad wordt het mogelijk om een recreatief rondje om Lelystad te fietsen.
Het derde project is een nieuw fietspad bij Oud Kraggenburg in de Noordoostpolder. Dit fietspad met een lengte van 2,3 kilometer loopt vanaf de Zwartemeerweg naar de Zwartemeerdijk.
De bijdrage vanuit de provincie is mogelijk gemaakt door het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.