Provincie: ‘uitspraak Oostvaarderswold is technisch’

28 maart 2012 05:00

ALMERE - De provincie Flevoland is niet blij met de uitspraak van de bestuursrechter in Zwolle over de vergoeding voor OostvaardersWold.

Volgens de provincie gaat het om een technische beoordeling en wordt daarmee voorbijgegaan aan gemaakte bestuurlijke afspraken die later in de bestuursovereenkomst verwerkt zouden worden.
De bestuursrechter deed vorige week uitspraak over het beroep dat de provincie aantekende tegen de toegekende rijksbijdrage voor het OostvaardersWold. De rechter bepaalde dat de provincie 81 miljoen euro krijgt, zoals het rijk in 2010 bepaalde. Van dit bedrag is ruim 61 miljoen euro bestemd voor OostvaardersWold.
De rechter oordeelt dat de provincie bezwaar had moeten maken tegen de beschikking in 2009. Dat heeft de provincie niet gedaan, omdat met de minister was afgesproken dat aanvullende financiën in de tussentijdse evaluatie van de bestuursovereenkomst in 2010 geregeld zouden worden. De rechtbank heeft haar uitspraak gebaseerd op de eerder getekende overeenkomst en de daarin opgenomen bedragen en heeft de beschikking voor OostvaardersWold daar technisch aan getoetst.