Provincie wil Lelystad Airport open in november 2021

07 juli 2020 12:00

ALMERE - Provincie Flevoland heeft haar zienswijze ingediend op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin benadrukt de provincie het belang om zo snel mogelijk een besluit te nemen over openstelling van Lelystad Airport per november 2021.

In de zienswijze laat de provincie weten zich bewust te zijn dat de luchtvaart negatieve effecten heeft en dat die zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Toch zal er behoefte blijven om te vliegen en daarom zal de sector stappen moeten maken in de balans tussen luchtvaart en leefomgeving. De provincie ziet een blijvende belangrijke rol voor Lelystad Airport vanuit het perspectief van leefbaarheid, milieu en hinderreductie, en vanuit het herstel van de luchtvaartsector uit de coronacrisis.

Geluidshinder

Vliegen op Lelystad Airport heeft per saldo minder geluidshinder tot gevolg, zo stelt de provincie. 'Het vliegen van en naar Lelystad Airport zorgt voor ruim 150 ernstig geluidgehinderde personen; voor een zelfde hoeveelheid vluchten vanaf Schiphol zijn dat er ruim 100.000. Ook is de tijd tussen het moment dat een vliegtuig landt en weer kan opstijgen, veel korter dan op Schiphol. Ook is Lelystad Airport compact en modern. Omdat de afstanden op de luchthaven kort zijn, is er minder uitstoot: minder taxiën betekent minder uitstoot van ultrafijn stof, stikstof en CO2.'

De provincie ziet Lelystad Airport daarom als een logische en bedrijfseconomisch aantrekkelijke luchthaven voor vakantioevluchten.

Ingebruikname

De provincie pleit in haar zienswijze voor zo spoedig mogelijke ingebruikname van de luchthaven. 'De openstelling van Lelystad Airport en de werking van de Verkeersverdelingsregel zijn een essentiële oplossingn voor de slotschaarste op Schiphol. De vraag naar vliegen om verbonden te zijn met de wereld, blijft. Daarbij kan nu al de dichtbevolkte omgeving van Schiphol ontlast worden door vakantievluchten in Europa grotendeels vanaf Lelystad Airport te laten plaatsvinden en zo ruimte te houden voor behoud en versterking van de mainportfunctie van Schiphol.'

Vliegveld Lelystad moet nu snel in gebruik worden genomen, stelt de provincie. (Foto: Fotostudio Wierd)