PvdA geïnteresseerd in nieuw systeem woningzoekenden

25 maart 2021 15:25

ALMERE – De PvdA Almere wil weten hoe het college denkt over het nieuwe systeem voor woningzoekenden dat Amsterdam gaat invoeren.

De verdeling van sociale huurwoningen in Amsterdam en omgeving gaat in 2022 veranderen. Ook komt er een totaal nieuw zoek- en puntensysteem. Het plan houdt volgens de PvdA beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. De colleges van burgemeester en wethouders van Amsterdam en veertien omliggende gemeenten zijn al akkoord met het nieuwe systeem, de komende weken buigt de Amsterdamse raad zich erover. Het idee achter de nieuwe woonruimteverdeling is om af te rekenen met de extreem lange wachtlijst voor een sociale huurwoning.

MRA

De PvdA wil van het college weten of er binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waar ook Almere onder valt, gesproken is om en soortgelijke systematiek in de gehele regio, dus inclusief Almere, te realiseren en ook of het besproken is met de woningcorporaties in de stad. Een andere vraag van de PvdA is of het college van plan is om het 'Amsterdamse' systeem mee te nemen in de komende Huisvestingsverordening.