PvdA: 'Solidariteit ontbreekt in begroting 2021'

15 oktober 2020 08:45

Door Robert Mienstra

ALMERE – De PvdA is teleurgesteld over de begroting 2021 die vorige week door wethouder Julius Lindenbergh (VVD) werd gepresenteerd. "In de begroting ontbreekt de solidariteit met de kwetsbare groepen", zegt Ruud de Jonge, fractievoorzitter van de PvdA. "De bezuinigingen komen terecht bij de mensen die de meeste ondersteuning nodig hebben."

De Jonge vindt het niet juist dat er 19 miljoen bezuinigd wordt op het sociaal domein (onder meer jeugdhulp en Wmo-ondersteuning -red.). "Daar wil het college fors in gaan snijden. Het college stelt dat we dat niet gaan merken in de verlening van zorg. Dat geloof ik niet." De Jonge mist hier de solidariteit. "We moeten die kosten laten landen bij mensen die deze lasten wel kunnen dragen. Daarbij denkt de PvdA aan een verhoging van de OZB (onroerendezaakbelasting – red.)." De opbrengst van de OZB komt terecht in de algemene financiële middelen van de gemeente. "Mensen met een duurder huis betalen ook meer OZB. Dat zijn schouders die het kunnen dragen. Zo worden de extra kosten eerlijker verdeeld over de inwoners", zegt De Jonge.

Traject

Ook stoort De Jonge zich aan het traject van de bezuinigingen. "Die worden nu al ingeboekt, maar de invulling ervan komt pas komend jaar aan de orde tijdens de bespreking van de perspectiefnota. Nu wordt er 9 miljoen op jeugdhulp bezuinigd met zoals het college zegt – behoud van zorg. Tegen de zorgverleners wordt gezegd 'jullie moeten hetzelfde doen, maar dan met 9 miljoen minder omdat dat bedrag bezuinigd wordt op de contracten . Ik snap niet hoe dat kan."

De Jonge wil niet zonder meer voor een begroting tekenen "zonder dat we weten waar we voor tekenen. Alle bezuinigingen komen neer op de mensen die zorg nodig hebben. Je kan twee dingen doen om te bezuinigen: minder uitgeven of zorgen voor meer inkomsten. Dat laatste zie ik nergens terug in de begroting."

Ongedekte cheque

De begroting is niet concreet, vindt de PvdA. "Veel bezuinigingen worden pas komend jaar uitgewerkt. Dat is een wissel op de toekomst, het lijkt op een ongedekte cheque. We hebben te weinig inzicht in hoe het zal gaan."

De PvdA wil daartoe ook meer initiatief van het college bij de WMO. "Die is niet inkomens afhankelijk, we betalen dus ook voor de huishoudelijke hulp van de vermogende Almeerders. Dit is weliswaar bepaald door de rijksoverheid, maar ik zie bij andere gemeenten initiatieven hoe ze daar mee om kunnen gaan. Zij denken erover na om de WMO in de bijzondere bijstand te krijgen waardoor de regeling inkomensafhankelijk kan worden. Ik vind dat het college dat op z'n minst moet gaan verkennen."

Gevoelig

De Jonge wil ook kijken naar de hoogte van de afvalstoffenheffingen en de rioolbelasting. "Ik weet dat dat heel gevoelig ligt, maar dat geldt ook voor de jeugdhulp. En dan komt bij de PvdA de vraag op 'waar zit de solidariteit in de samenleving?' Leggen we de rekening alleen neer bij de mensen die de zorg nodig hebben, dan zijn we niet op de juiste weg."

Ruud de Jonge, fractievoorzitter PvdA: "Begroting lijkt op ongedekte cheque." (Foto: aangeleverd)