PvdA stelt minister vragen over achterblijvende woningbouw Almere

24 juni 2020 15:35

ALMERE – Henk Nijboer, Tweede Kamerlid van de PvdA, heeft woensdag schriftelijke vragen bij minister Kajsa Ollongren ingediend over de achterblijvende ambitie in Almere op het gebied van woningbouw.

Nijboer vraag zich waarom in Almere de ambitie heeft om tot 2030 maximaal 25.000 woningen te bouwen, terwijl in het Integraal Afspraken Kader (IAK) is vastgesteld dat de stad vanaf 2010 60.000 woningen moet realiseren.

In het IAK zijn de afspraken vastgelegd over de verdere groei van de stad, op het gebied van woningbouw, infrastructuur, werkgelegenheid, cultuur, ecologie, onderwijs, sport en financiën.

'Welke consequenties heeft dit voor de gemaakte afspraken met het Rijk betreffende extra investeringen in ruil voor een hoge bouwambitie?', vraagt Nijboer aan Ollongren. 'Vindt u, net als de PvdA, dat in tijden van woningnood voldaan moet worden aan eerder gemaakte afspraken rondom de bouw van woningen? Zo nee, waarom niet?'

Tot slot wil Nijboer weten welke stappen Ollongren bereid is te zetten om de betreffende regio aan te sporen de bouwambitie te verhogen en of daar financiële consequenties aan verbonden zijn.