PvdA teleurgesteld in Woonvisie

18 april 2020 00:00

Door Robert Mienstra

ALMERE – De PvdA is teleurgesteld in de woonvisie die vorige week door wethouder Julius Lindenbergh (VVD) openbaar werd gemaakt. "We zijn vooral verbolgen over wat er juist niet in staat", zegt fractievoorzitter Ruud de Jonge.

"Er staat niet in dat in 2030 de wachtlijsten voor sociale woningen zijn gegroeid. In het beste scenario bouwen we tussen 2020 en 2030 5000 woningen voor lage inkomens, een mix van sociale huur en koop. Als dat al lukt. De uitstroom van jongeren uit de jongerenwoningen en de uitstroom van mensen in de zorg staan er niet in. Die mensen komen ook op de wachtlijst, want ze blijven ingeschreven staan in Woningnet. Er is dan ook maar één conclusie mogelijk, de wachtlijsten zijn in 2030 langer", zegt De Jonge. "Dit is het onderdeel dat we als gemeente het meest kunnen beïnvloeden met bijvoorbeeld prestatieafspraken met de woningcorporaties. De woonvisie is zo meer een rampscenario. Kortom we moeten juist nadenken over het korter maken van de wachtlijst."

Verdubbeld

De PvdA wil dat het aantal van 5000 woningen voor de lage inkomens wordt verdubbeld. "Daarbij is een wachtlijst van vier jaar acceptabel met een aantal van maximaal 6000 actieve woningzoekenden", stelt De Jonge. "Dus er moeten heel veel mensen aan een huis geholpen worden. Door sociale woningen te bouwen verdienen we nog steeds, er komen alleen minder 'meer' inkomsten. Dan pas maken we het verschil."

De woonvisie zet vooral in op de middenhuur. "Middenhuur is goed, maar we moeten als gemeente meer de regie pakken op bouwen voor de lagere inkomens. Geef daar meer aandacht aan want daar hebben we het meeste resultaat te verwachten."

Villawijken

Verder verbaast De Jonge zich over de visie op de villawijken. "We willen in Almere wijken met diversiteit. Het gemiddelde niveau van een wijk wordt daar beter van. Maar uit de woningvisie blijkt dat dat niet hoeft in de villawijken Hout en Overgooi. De PvdA wil ook die wijken meenemen om ook daar de diversiteit te vergroten. Je blijft dan wel aan de bovenkant zitten, maar wat is ertegen om die grote kavels te splitsen voor iets minder riante huizen op kleinere kavels. Daardoor ontstaat elders in Almere weer ruimte om te bouwen. Het is geen inclusieve boodschap als je zegt 'iedereen is gelijk, behalve in een villawijk'. Hier moet de woonvisie ook aangepast worden."

De PvdA komt met een waslijst aan moties op de woonvisie. "We hebben er nu al minimaal acht", zegt De Jonge.

Fractievoorzitter Ruud de Jonge (PvdA) : "Er moeten heel veel mensen aan een huis geholpen worden," (Foto: aangeleverd)