PvdA: Wijs gebouw De Beurs aan als gemeentelijk monument

10 juni 2021 08:55

Door Robert Mienstra

ALMERE – De PvdA dient een motie in waarin de partij het college verzoekt om het gebouw De Beurs op grond van de Monumentenverordening Almere 2016 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Verder wil de partij dat het college de eigenaar van het gebouw aan de Wisselweg snel in kennis stelt van het voornemen tot aanwijzing van dit gebouw als gemeentelijk monument, als de motie wordt aangenomen.

"Als de eigenaar van het gebouw (Van der Valk investments) in kennis is gesteld van het voornemen tot aanwijzing als gemeentelijk monument is het hen verboden om te slopen", zegt Rob Maurits van de PvdA. "Deze zogenaamde voorbescherming geldt dan tot het moment dat wel of niet tot registratie op de monumentenlijst is besloten."

De PvdA vindt dat het gebouw De Beurs een unieke bouwstijl vertegenwoordigt. "Los daarvan heeft het gebouw een grote cultuurhistorische waarde als eerste kantoorgebouw in Almere", zegt Maurits. "Wie kent niet de iconische zwart/wit foto van dit gebouw in een verder nog lege polder? Dit soort gebouwen kennen wij nauwelijks in de jonge geschiedenis van onze stad en binnen de stadsvernieuwing dienen dit soort cultuurhistorische waarden te worden erkend en beschermd."

Zowel de commissie Welstand en Erfgoed Almere als de Erfgoedvereniging Heemschut hebben inmiddels hun grote zorgen kenbaar gemaakt over de voorgenomen sloopplannen. Verder is er door een betrokken Almeerse inwoner een petitie gestart om het gebouw De Beurs te behouden. De petitie is inmiddels meer dan 360 keer is ondertekend.

Gebouw De Beurs in Stad. (Foto: aangeleverd)