PVV: digitaal vergaderen zet democratisch proces onder spanning

21 april 2020 00:00

Door Marcel Beijer

ALMERE – De PVV is uitermate bezorgd over de mate waarop het college in dit coronatijdperk verantwoording aflegt aan de gemeenteraad en ook aan de wijze waarop raadsleden hun taak als gemeenteraadslid moeten invullen. De partij stelt dat het gehele democratische proces onder spanning staat en pleit ervoor om weer fysiek te gaan vergaderen.

'De uitrol van het digitale vergaderen is in volle gang en terwijl mijn fractie niets dan bewondering heeft voor de inzet waarmee alle betrokkenen daaraan werken, zien wij nu al de enorme beperkingen in de gekozen oplossingen', schrijft fractievoorzitter Toon van Dijk in een brief aan het Presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

Van Dijk noemt in zijn brief het afvalplan als voorbeeld waarin de gemeenteraad door het college verrast werd en waarvoor de PVV normaal gesproken in een plenair debat het college ter verantwoording zou hebben geroepen. 'Nu kan het college straffeloos proefballonnetjes oplaten om te zien hoe een en ander in de stad en bij de raad valt.'

Floriade

Ook de Floriade noemt de PVV als voorbeeld waar het college in een plenair debat ter verantwoording zou zijn geroepen.. "Daarover is een aantal malen in petit comité achter gesloten deuren gesproken. Buiten het zicht van inwoners van onze stad en de media 'terwijl nu het verstrijken van tijd en inmiddels gekozen processen de urgentie wegnemen om later dat debat alsnog te voeren.'

De PVV concludeert daarom dat het op afstand vergaderen niet beantwoordt aan de eisen van een volwaardige democratie, mede ook omdat er een gebrek is aan interactie met andere fracties.

Fysieke beraadslaging

'De PVV legt het uitdrukkelijke verzoek bij jullie neer om te kijken naar een vorm van fysieke en openbare beraadslaging', besluit Van Dijk zijn brief. 'Dat zou onzes inziens kunnen in de plenaire zaal voor die onderwerpen waarbij nu digitaal vergaderen wordt aangevraagd. Met aanwezigheid van woordvoerders, vertegenwoordiging van het college en noodzakelijke ondersteuning. Bij de bespreking van de Floriade is gebleken dat dit zeer wel mogelijk is.'

Toon van Dijk (Foto: Almere DEZE WEEK)