"Bewezen homeopathische geneesmiddelen in basispakket"

12 november 2008 08:00

WAGENINGEN - Homeopathische geneesmiddelen die bewezen effectief zijn, horen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit zegt arts A.L.B. Rutten, naar aanleiding van de publicatie van zijn studieresultaten waarbij de werkzaamheid van homeopathische behandelingen gelijkwaardig is gebleken met die van de reguliere geneesmiddelen.


De studie verschijnt binnenkort in het Journal of Clinical Epidemiology. Samen met R. Lüdtke analyseerde Rutten de gegevens die ontbraken in een publicatie uit 2005 in The Lancet. Daar werd geconcludeerd dat homeopathie niet werkzaam was in een vergelijking tussen homeopathische onderzoeken met onderzoeken naar reguliere geneesmiddelen. De analyse van Rutten en Lüdtke weerlegt deze conclusie. "De beschikbare gegevens duiden niet op onwerkzaamheid van homeopathie, integendeel", aldus Rutten.
Rutten is van mening dat homeopathie in het basispakket thuishoort. "Volgens richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap zijn antibiotica meestal niet effectief bij acuut hoesten, oorpijn en keelpijn. Echter: antibiotica worden vergoed via het basispakket. Homeopathie is volgens een publicatie in de Lancet bewezen effectief bij acute bovenste luchtweginfecties (zoals keelpijn, oorpijn en hoesten). Deze medicatie zit niet in het basispakket."
De Artsenvereniging voor Homeopathie is tevreden met de uitkomst van de studie: "Het toont de gelijkwaardigheid van beide soorten behandelingen aan. We blijven de dialoog aangaan met betrokken instanties want homeopathie heeft recht op een geïntegreerde plaats in de gezondheidszorg. Een plek in het basispakket zou dan ook zeker niet misstaan", reageert Ton Nicolaï namens de Artsenvereniging voor Homeopathie, VHAN.