"Jongeren lossen het op"JOLO bemiddelt bij conflicten

03 september 2008 07:00

ALMERE - "Stel: een groepje jongeren hangt bij een bushalte. En jij moet elke dag met de bus en vindt ze heel dreigend overkomen. Maar iets tegen ze zeggen, dat durf je niet…", zegt Minke van 't Hoff van De Schoor. "Dan kan je JOLO bellen. Deze vrijwilligers kunnen dan komen bemiddelen tussen jou en de jongeren."


JOLO staat voor "Jongeren lossen het op", de naam van het project van De Schoor, waarbij een groep jongeren die een gedegen training gevolgd hebben in bemiddeling bij conflicten, ruzies of lastige situaties, waarbij andere jongeren betrokken zijn. "We zijn onpartijdig, we voorkomen escalatie en nodigen partijen uit om samen tot een oplossing te komen", vertelt Van 't Hoff, projectleider van de jongerenbemiddeling JOLO. "Er zijn in totaal nu dertien jongeren die als JOLO-ers of bemiddelaars optreden. Almeerders bellen zelf naar JOLO op en geven de conflictsituatie aan mij door." Het kan dan gaan om een ruzie tussen jongeren onderling of tussen jongeren en oudere buurtbewoners. Van 't Hoff: "Bijvoorbeeld omdat kinderen of jongeren steeds op hetzelfde veldje hangen en omwonenden daar veel overlast van ondervinden." De projectleider kiest dan twee JOLO-ers uit om samen met degene die de melding deed te praten. De melder legt de situatie uit zoals hij of zij deze ervaart en wat de problemen zijn. Daarna volgt een gesprek met de jongere(n) waarin de JOLO-ers de situatie aan ze voorleggen en ze uitnodigen voor een bemiddelingsgesprek. Dit is om de beide partijen tot een oplossing te laten komen. "Wij proberen dat op een positieve manier te sturen, maar de partijen moeten zelf de oplossingen aandragen. We begeleiden het gesprek. Juist het inzetten van de JOLO-ers zorgt er voor dat de andere jongere zich gewaardeerd en gehoord voelt", legt Van 't Hoff uit. "Bovendien ervaren de volwassenen een positieve kant van jongeren door inzet van JOLO."
Lees verder op pagina 3...