"Jongeren zijn zich niet bewust van de kracht van drank"

23 februari 2011 06:00

STAD CENTRUM - In 2010 zijn 21 jongeren wegens overmatig alcoholgebruik met spoed opgenomen in het Flevoziekenhuis en vervolgens behandeld in de Alcoholpoli van DeKinderkliniek. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2009. De stijgende trend lijkt zich door te zetten in 2011. In de eerste 7 weken zijn al 6 jongeren in behandeling bij de Alcoholpoli. DeKinderkliniek verklaart hoe dit komt.


Volgens Gerda de Boer, GZ/kinderjeugdpsycholoog in DeKinderkliniek en betrokken bij de Alcoholpoli, is dit 'een zorgelijke ontwikkeling'. "De jongere brengt zichzelf op de korte termijn in gevaar. Sommigen komen zelfs op de intensive care terecht. Op de lange termijn kunnen de gevolgen voor de hersenen en lichaam groot zijn."
De toename van spoedopnames is niet enkel een Almeers verschijnsel, maar een landelijk beeld. De Boer: "Jongeren kunnen makkelijk aan drank komen en experimenteren in toenemende mate met drank. Jongeren zijn met name zich niet bewust van de kracht van sterke drank."

Gesprek binnen 48 uur

In de Alcoholpoli werken de Spoedeisende Hulp en kinderartsen van het Flevoziekenhuis, de GZ/kinderjeugdpsycholoog en kinderarts van DeKinderkliniek en de maatschappelijk werkers van Tactus Verslavingszorg nauw samen. Als een jongere met spoed is opgenomen in het Flevoziekenhuis, volgt binnen 48 uur een afspraak bij de Alcoholpoli voor een gesprek met de kinderarts, kinderjeugdpsycholoog en een maatschappelijk werker. Nazorg en begeleiding volgt daarna bij Tactus Verslavingszorg.
De Boer ziet grote meerwaarde in de integrale samenwerking: "Van spoedopname tot nazorg en begeleiding loopt alles naadloos in elkaar over. Vooral door de verslavingshulpverlening in een vroeg stadium in het traject te betrekken, zorgen we voor een goede begeleiding van de jongere."