"Niet kiezen voor groei Metropoolregio onbegrijpelijk" KvK's teleurgesteld over beslissing kab

15 november 2009 08:00

FLEVOLAND - "Het kabinet schuift de beslissing over de aanleg van de IJmeerverbinding voor zich uit waardoor de kwaliteitsprong van Almere en de gehele Metropoolregio Amsterdam onnodig vertraging oploopt", vinden de Kamers van Koophandel (KvK's) Gooi-, Eem- en Flevoland en Amsterdam.


De KvK's reageren kritisch op het kabinetsbesluit dat een verdubbeling van Almere, als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, mogelijk zou moeten maken. Cruciaal hierin is de IJmeerverbinding als nieuwe verbinding tussen Amsterdam en Almere door het IJmeer.
Het kabinet maakte vrijdag 6 november in de zogenoemde RAAM-brief haar besluiten kenbaar over de toekomstige ontwikkeling van Almere en omgeving. Naast de groei van Almere met 60.000 woningen gaat het om de toekomst van het Markermeer en IJmeer, de infrastructuur rondom Almere en de ontwikkeling van Lelystad Airport.
De KvK's zeggen: "Amsterdam zakt nu al op de internationale ranglijsten als gunstige vestigingsplaats. Een besluit nemen is noodzakelijk."
Door de schaalsprong van Almere kan de Metropoolregio Amsterdam een internationaal concurrerende metropool worden, volgens de KvK's. Via investeringen in economie, woningbouw en kwaliteit van de leefomgeving zal de Metropoolregio Amsterdam winnen aan aantrekkingskracht voor bedrijven en werknemers. Om die kwaliteit te bereiken zijn de drie schaalsprongen nodig: Het groen-blauwe netwerk (natuur en water), het infrastructurele netwerk en het stedelijke netwerk. Voor Almere is daarnaast investering in meer lokale werkgelegenheid en hoger onderwijs essentieel.


Onbegrijpelijk

Hoewel het Kabinet in haar besluit aangeeft dat zij voorstander is van een groei van Almere in westelijke richting, is er geen besluit genomen over de daarvoor noodzakelijke IJmeerverbinding. De KvK's vinden het "onbegrijpelijk dat nu niet definitief gekozen is voor een IJmeerverbinding." Ze stellen verder: "De huidige crisis mag geen excuus zijn om lange termijn investeringen uit te stellen. Snelle zekerheid is ook noodzakelijk voor ondernemers die willen investeren in Almere."