"Steun de bouweconomie van onderop"Duivesteijn wil geld zien van Van der Laan

07 oktober 2009 07:00

ALMERE - Vanwege het succes van de kavelverkoop en het particulier opdrachtgeverschap wil de Almeerse wethouder Adri Duivesteijn dit graag verder (laten) stimuleren. In een brief aan leden van de Tweede Kamer en speciaal minister Van der Laan, die onlangs een stimuleringsbudget voorstelde, vraagt Duivesteijn om geld voor programma 'IkbouwbetaalbaarinAlmere' (IbbA) uit te breiden.


Terwijl institutionele partijen bouwprojecten uitstellen of afstellen, worden de kavels in Almere voor particulier opdrachtgeverschap wél verkocht en bebouwd, schrijft Duivesteijn. De Almeerse praktijk, waar de gemeenste sinds de start van het programma 'IkbouwmijnhuisinAlmere' sterk inzet op de implementatie van deze andere manier van stedenbouw, bewijst dat particulieren zich niet laten weerhouden door de kredietcrisis. Duivesteijn: "Sinds de start van het programma zijn zo'n achthonderd kavels verkocht. Daarmee vertegenwoordigt particulier opdrachtgeverschap inmiddels een substantiële en nog steeds groeiende bouwstroom."
Deze resultaten vormden aanleiding Van der Laan te vragen een deel van het stimuleringsbudget woningbouw in te zetten voor het opschalen van particulier opdrachtgeverschap. De gemeente pleit er opnieuw voor de 'bouweconomie van onderop' te ondersteunen. Een bouweconomie die niet is geënt is op de grote schaal, maar waarin kleinschalige aannemers, architecten en ontwikkelaars maatwerk en een hogere kwaliteit leveren.
In de brief doet Duivesteijn twee concrete voorstellen. Allereerst wordt gesuggereerd een interdisciplinair, landelijk inzetbaar expertteam te vormen. Daarnaast kan het aantal betaalbare kavels worden uitgebreid.

ikbouwbetaalbaarinAlmere

'IkbouwbetaalbaarinAlmere', de regeling die mensen met een inkomen tot 36.000 euro bruto per jaar de mogelijkheid biedt een eigen huis te bouwen, blijkt een groot succes. In slechts enkele weken tijd werden alle IbbA-kavels verkocht. Door deze regeling uit te breiden naar de secundaire doelgroep - mensen met een inkomen dat net iets hoger ligt - kan de vraag vanuit de markt nog beter worden beantwoord.