Raad&HobbyRoelie Bosch: de kerk is onderdeel van haar leven

26 december 2009 08:00

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 komt in deze rubriek om de week een bijzondere hobby van een gemeenteraadslid aan bod. Wat doen de volksvertegenwoordigers in hun vrije tijd?


Partij:
ChristenUnie (CU)
Speerpunten:
Leden van de ChristenUnie hebben geen persoonlijke speerpunten, maar met de partij. "Voor het verkiezingsprogramma hebben we de insteek jeugd en gezin" zegt Bosch. "Daar valt veel onder; gezinnen helpen die in de problemen komen en jongeren ondersteunen zodat ze opgroeien tot gezonde volwassenen."
Hobby:
kerkbezoek
Voor Roelie Bosch is kerkbezoek onderdeel van haar leven. "Het gaat verder dan een hobby. Mijn man en ik zijn al sinds we in Almere kwamen wonen lid van dezelfde kerk, de evangelische gemeente Parousia, al negentien jaar dus. Er zijn veel verschillende stijlen en één bijbel, maar deze kerk past het beste bij ons."
Op haar vijftiende koos Roelie echt voor haar geloof. "Daar leef ik in, daarin vind ik een richtlijn voor mijn leven. Ik heb een relatie met Jezus, bij hem kan ik praten en vind ik antwoorden. Ik wil echt bij Jezus horen. Je kunt wel zeggen dat ik een levenslange verbintenis ben aangegaan. God kent mij beter dan mijn echtgenoot, hij vertelt me dat ik het rustig aan moet doen als ik het druk heb en zegt me tijd te nemen voor mij relatie en mijn relatie met God."
Haar keus voor de ChristenUnie was vanzelfsprekend. "De CU gaat uit van een kijk op de samenleving die gebaseerd is op de bijbel. Mensen zien dat vaak als beperking, maar eigenlijk is het een bescherming. Sommige mensen zeggen dat geloof en politiek gescheiden moet worden, maar mijn geloof is hoe ik ben en dat kan ik niet scheiden van de politiek. In de bijbel staat dat sterken de zwakkeren moeten ondersteunen en daar ben ik het mee eens. Zo hebben we in het voorjaar gevraagd om meer geld voor het Voedselloket Almere. Dat kregen we: 75.000 euro. Dat zou structureel moeten zijn. De komende periode strijd ik daarvoor."