Raad eensluidend over huisvestingsverordening

04 mei 2011 05:00

STAD CENTRUM – Tijdens de politieke markt van afgelopen donderdag in het stadhuis is de huisvestingsverordening besproken. Hierbij waren alle partijen aanwezig. Met deze verordening wordt besloten hoe sociale huurwoningen in de toekomst verdeeld zullen worden.


Marissa Visser, raadlid PVV: “De PVV vindt dat inwoners van Almere als eerste aan de beurt zouden moeten komen bij het toewijzen van een woning. Dit staat niet in de verordening. Daarnaast moeten woningzoekenden straks langs veel loketten om verschillende vergunningen aan te vragen, dit kost hen geld.“ De PvdA heeft een aantal wijzigingen op het voorstel ingediend. “Er moet iets gedaan worden aan het probleem dat eengezinswoningen worden omgezet in kamers voor kamerverhuur. Ook moet de gemeente de verkoop van sociale huurwoningen in eigen hand houden. Daarnaast moet er een nieuwe toepassing komen van de urgentieregel,” zegt John van der Pauw, raadslid PvdA.
Leefbaar Almere vindt dat het nieuwe systeem van woningverdeling een hoop geld kost en leidt tot onrechtvaardigheid. Nico van Duijn, raadslid Leefbaar Almere: “De urgentieregeling wordt verruimd en er is geen grens op het aantal urgenten. Urgentie wordt een recht. Gewoon rustig op je beurt wachten is er niet meer bij.”
Groen Links vindt dat de kosten voor vergunningen in deze verordening hoog zijn. “Dit is een probleem voor mensen met een kleine portemonnee. Er zijn gemeenten die dit zelf betalen. We moeten er goed over nadenken wat redelijk is”, zegt Willy Anne van der Heijden, raadslid Groen Links.
Koos van Teijlingen, raadslid CDA vervolgt: “Het CDA vindt dat er een uitzonderingsregeling moet komen voor ouders die een woning kopen en deze verhuren aan hun kinderen. Het CDA heeft hiervoor een wijziging op het voorstel ingediend.”
De raad mag voorstellen tot wijziging van de verordening tot uiterlijk eind mei indienen bij wethouder Adri Duijvestein, zodat hij hierop kan reageren. In juni wordt dit onderwerp opnieuw besproken in de politieke markt.