Raad stelt ruim vijftig vragen over e-mailaffaire

23 maart 2021 09:50

Door Marcel Beijer

ALMERE – Het college kan flink de mouwen opstropen om de vragen van raadsleden met betrekking tot de e-mailaffaire te beantwoorden. De raadsleden leverden maandag een lijst in met meer dan vijftig vragen.

Zoals bekend heeft de gemeente een (groot deel) van de e-mails van belangrijke ambtenaren en (Floriade)wethouders niet goed gearchiveerd. Een deel is teruggevonden, maar veel mailboxen zijn kwijt, of 'niet benaderbaar'. Het voeren van een ondeugdelijk archief is volgens de archiefwet strafbaar. Afgelopen donderdag vroeg burgemeester Franc Weerwind de raadsleden drie weken de tijd om nader onderzoek te doen naar de oorzaak van deze grote fout. De raadsleden stelden daarop voor om zelf een lijst met vragen op te stellen die het college dan moet beantwoorden. Het afgelopen weekend hebben de fracties hun werk gedaan. Dat levert nu een lijst van 52 vragen op.

Vernietigd

Zo willen de raadsleden onder meer weten of de e-mails vernietigd zijn, of ' niet meer bereikbaar'. Ook vragen ze zich af of de affaire boven tafel was gekomen als Omroep Flevoland onlangs geen verzoek had gedaan tot het openbaar maken van de e-mails. Een andere vraag is in hoeverre de e-mails die Almere DEZE WEEK had opgevraagd met betrekking tot de Floriade nog terug te halen zijn. Natuurlijk wordt ook gevraagd welke ambtena(r)a(en) opdracht hebben gegeven tot het verwijderen van de e-mails en wie daar uiteindelijk verantwoordelijk voor is.

Burgemeester Weerwind heeft beloofd de kwestie intern te onderzoeken en de vragen binnen drie weken te beantwoorden. Ondertussen bekijkt de raad of er wellicht een extern bureau onafhankelijk onderzoek kan doen.


De volledige lijst met vragen is hier te vinden.