Raad wil alternatieven zien voor overslagkade

05 februari 2021 09:45

Door Marcel Beijer

ALMERE - Een meerderheid in de gemeenteraad wil dat er alternatieve locaties worden bekeken voor de overslaghaven die recyclingbedrijf Cirwinn wil realiseren in de werkhaven tegenover het gemaal Blocq van Kuffeler aan de Oostvaardersdijk. Belangrijke rol daarbij was voor GroenLinks. De collegepartij schaarde zich deels achter de kritiek van oppositiepartijen PvdA, SP en de Partij voor de Dieren.

"GroenLinks heeft zich vaker verzet tegen een overslaglocatie op deze plek. Die is voor ons niet acceptabel. We onderschrijven dat Cirwinn zich actief inspant om betonpuin te recyclen, maar wat ons betreft ligt de overslagkade te dicht bij natuurgebieden. We willen dat de wethouder op zoek gaat naar alternatieve locaties."
Cirwinn is gevestigd op bedrijventerrein De Vaart en wil de overslagkade gebruiken om het puin over het water aan te voeren. Van daar uit is het zo'n 500 meter rijden naar het bedrijf. Onlangs stelde het college dat het bedrijf voor de overslagkade geen milieu effect rapportage (m.e.r.) hoeft in te dienen. De gemeenteraadsleden hadden daar donderdagavond tijdens de Politieke Markt verschillende ideeën over. Zo vond de VVD dat de geluidsoverlast voor het woonwijkje Oostvaardersdiep wel meeviel en dat de oppositie te wenig oog had voor de milieuwinst die Cirwinn realiseert. De PVV stelde dat de overslagkade gepland staat op het terrein waar nu de werkhaven zit. "De naam zegt het al: het is geen jachthaven, maar een wérkhaven."

Alternatieve locaties

Toch wilden de meeste fracties dat nog gekeken wordt naar alternatieve locaties. Wethouder Maaike Veeningen liet weten dat Cirwinn zelf al diverse alternatieve locaties had bekeken en een voorkeur houdt voor een overslagkade bij de werkhaven bij Blocq van Kuffeler. Ze zegde evenwel toe dat ze Cirwinn zal vragen opnieuw die alternatieve locaties te laten bekijken. Ze benadrukte dat de vrijstelling voor de m.e.r. niet betekent dat daarmee de weg vrij is voor Cirwinn om de overslagkade aan te kunnen leggen. "We volgen de wettelijke regels die daarvoor gelden. De locatie wordt nog getoetst als het bestemmingsplan aangepast moet worden en de omgevingsvergunning wordt aangevraagd."