Raad wil bewoners niet beboeten voor restafval

13 november 2020 09:30

Door Marcel Beijer

ALMERE – De manier waarop Almeerders momenteel hun afval scheiden lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Het college wil vasthouden aan het huidige systeem en dan bewoners beboeten als ze teveel restafval aanbieden, maar de gemeenteraad lijkt een voorkeur te hebben voor het achteraf scheiden van afval.

Almere wil een 'stad zonder afval' zijn. Daarom moet het restafval per huishouden terug van 212 kilo per jaar, naar 100 kilo per jaar en liever nog naar 50 kilo. Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) wil het liefst vasthouden aan het huidige systeem en dan bewoners laten betalen als zij teveel restafval aanbieden. Dit wordt Diftar genoemd (Differentiatie tarief). Donderdagavond, tijdens de Politieke Markt, bleek dat de gemeenteraad daar in meerderheid niet erg enthousiast over is. Enerzijds omdat het optuigen van zo'n Diftar-boetesysteem enorm duur is, anderzijds omdat het de inwoners van Almere service wil verlenen. Almeerders betalen per huishouden namelijk ruim 378 euro aan afvalbelasting. Bijna het allerhoogste tarief in Nederland. Daar moet wat tegenover staan, vinden veel partijen.

Achteraf scheiden

De raadsleden zijn meer enthousiast over het PMD+-systeem, waarbij PMD staat voor Plastic, Metaal en Drinkpakken. Hierbij hoeven Almeerders het afval niet meer vooraf te te scheiden, maar wordt dat achteraf gedaan door robots in de fabriek. Die doen dat ook nog eens nauwkeuriger dan bewoners, die het nogal ingewikkeld vinden en daardoor verkeerd scheiden.
Bovendien vinden veel raadsleden dat van het Diftar-systeem een 'negatieve prikkel' uitgaat: bewoners worden immers beboet bij het inleveren van teveel restafval. Om extra kosten te vermijden zullen bewoners hun restafval illegaal gaan dumpen, of bijvoorbeeld weggooien op het werk.

Service

Bij PMD+ is er juist sprake van service: het restafval mag namelijk gewoon bij het PMD-afval worden gegooid. Dat betekent dat de plastic afvalbak van de stoep kan verdwijnen. De verwerking gebeurt in de Almeerse fabriek van Cerwinn op bedrijventerrein De Vaart en het plastic kan gerecycled worden bij de toekomstige plasticfabriek Save Plastics die op hetzelfde terrein wordt gebouwd. Het afval wordt dus in Almere verwerkt, wat ook weer transportkosten scheelt en dus ook minder uitstoot van CO2 tot gevolg heeft. PMD+ zou eventueel zelfs tot een tariefverlaging kunnen leiden.

Bakzeil

Vanwege tijdgebrek konden nog niet alle partijen donderdag op de Politieke Markt hun standpunt overbrengen, maar het lijkt al duidelijk dat een meerderheid enthousiaster is over PMD+ dan over Diftar, de keuze van wethouder Jan Hoek (GroenLinks). Die haalt dus bakzeil en zal zijn voorstel naar alle waarschijnlijkheid weer mee terug moeten nemen naar het college en met een nieuw voorstel moeten komen. Dat wordt dan PMD+ en dan verdwijnt Diftar in de prullenbak. Overigens moet (ook bij PMD+) het gft-afval wel apart worden blijven ingeleverd.