Rabobank: Huizenprijzen dalen ook in 2012

24 augustus 2011 05:00

ALMERE - De Nederlandse woningmarkt heeft zich tot op heden nog niet weten te herstellen. In het tweede kwartaal van dit jaar bereikte de markt voor bestaande koopwoningen een nieuw dieptepunt, zowel qua prijsniveau als qua verkoopaantallen.


Naar verwachting zal de recente verlaging van de overdrachtsbelasting de huizenverkoop in de komende periode stimuleren. Voor wat betreft de prijsontwikkeling is er minder goed nieuws. Op nationaal niveau zullen de prijzen in 2011 naar verwachting dalen met 2 procent en in 2012 nogmaals met 2,5 procent. Dat schrijven economen van de Rabobank in het Kwartaalbericht Woningmarkt.

Minder transacties

De dalende transactieaantallen en de verdere toename van het aantal te koop staande woningen laten zien dat kopers en verkopers nog steeds niet of zeer moeizaam overeenstemming kunnen bereiken. In het tweede kwartaal van 2011 vonden er 29.532 transacties plaats. Dat is 7,4 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Hiermee kwam het totaal aantal transacties in de periode juli 2010-juni 2011 uit op 124.381. Hiermee heeft de markt een nieuw dieptepunt bereikt. Ook betekent dit dat de opleving in de eerste twee maanden van dit jaar een tijdelijke was. Deze oprisping valt te verklaren uit de verlaging van de financieringslastpercentages van het Nibud per 1 januari van dit jaar. Hierdoor kunnen mensen op basis van hetzelfde inkomen en rentepercentage minder lenen. Kopers en verkopers hadden daarom tot 1 januari een extra prikkel om voor die tijd zaken te doen, en dat kwam pas na 1 januari tot uiting in het aantal transacties.