Rabobank: "Voorzichtig herstel woningmarkt"

29 mei 2010 07:59

ALMERE - De ongunstige ontwikkelingen op de Nederlandse huizenmarkt lijken hun bodem te hebben bereikt. De verkoopaantallen nemen na een lange periode van daling weer beperkt toe.


Dit staat in het vorige week verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank. Voor 2010 verwacht de bank nog wel een prijsdaling van 1,75%, maar voor 2011 voorziet de bank een stijging van de huizenprijzen met 1%.
Woningen zijn, ook in Almere, op dit moment nog relatief betaalbaar door de lagere huizenprijzen en het huidige lage niveau van de korte rente. Volgend jaar zal echter een verslechtering laten zien. Allereerst stijgen de huizenprijzen dan weer licht. Daarnaast zal de rente naar verwachting oplopen. Bovendien verwacht de bank dat de inkomensontwikkeling met vertraging reageert op de in 2011 voorzichtig aantrekkende economie.