Reacties op de stelling

10 september 2008 07:00

De stelling van vorige week luidde: 'Een mooie plek voor hangjongeren is het schoolplein'. Van de stemmers op www.almeredezeweek.nl was 56 procent het eens met de stelling en 44 procent oneens.


Buurthuis mooie plek

Een mooie plek voor hangjongeren is een buurthuis met activiteiten. Op een schoolplein gaan ze toch op een gegeven moment rotzooi trappen omdat ze zich gaan vervelen.
Roy Alain

Schoolplein prima alternatief

Die jongeren zie ik liever op het schoolplein dan dat ze tegen mijn blinde muur staan te voetballen. Of ze schieten zo hard dat de kopjes staan te rammelen in de servieskast, of ze trappen de bal over de schutting in de tuin. En vaak genoeg kan mijn echtgenoot hem weer uit de vijver vissen, als onze koikarpers de schrik te boven gekomen zijn van de klap. Nee, het schoolplein is een prima alternatief, me dunkt.
Hoe verder van mijn huis, des te beter.
Robine, Tussen de Vaarten
JOLO-ers

Leuk plan van die jongeren die het zelf oplossen, die JOLO-ers. Heel goed idee dat zij tussen ruziënde partijen met jongeren bemiddelen!
Wat was het adres ook al weer?
Albert
De contactpersoon bij De Schoor is Minke van 't Hoff, projectleider Jongerenbemiddeling JOLO: jolo@deschoor.nl of 06-42741948. De redactie.