Reageer op bestemmingsplan Poldervlak

03 augustus 2011 05:00

POLDERVLAK - Op het stadhuis is nog tien weken de ‘Reactienota voorontwerp bestemmingsplan Poldervlak 2011’ in te zien. In de Reactienota staan de ontvangen inspraakreacties op het voorontwerp Bestemmingsplan Poldervlak 2011. De inspraakreacties hebben vooral betrekking op het voornemen een coffeeshop te vestigen aan de Poortmolenstraat.


Het plan voor bedrijventerrein Poldervlak is om er een coffeeshop en een erotische massagesalon annex privéhuis te vestigen.
Het college is al akkoord gegaan met het voorontwerp, nu kan iedere Almeerder nog laten weten wat hij of zij ervan vindt. Deze zogenaamde ‘zienswijzen’ van Almeerders worden meegenomen in het bestemmingsplan dat voor vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Dat gebeurt waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2012.
De in de Reactienota voorgestelde aanpassingen worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Het streven is om halverwege het vierde kwartaal van 2011 het ontwerp bestemmingsplan Poldervlak ter inzage te leggen. Gedurende deze inzagetermijn van zes weken kan een ieder zijn/haar zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken.
De Reactienota ligt ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in de B-passage van het stadhuis aan het Stadhuisplein in Almere Stad maar is ook te downloaden: www.almere.nl/ontwikkelingpoldervlak.