Recordjaar gronduitgiften bedrijventerreinen Almere

04 maart 2021 10:30

ALMERE - In 2020 heeft Almere 28,3 hectare aan bouwkavels verkocht op de Almeerse bedrijventerreinen. De meeste grond werd verkocht op bedrijvenpark Stichtsekant dat zich vooral richt op logistieke bedrijven en moderne groothandelsbedrijven. De grootste kavel met een oppervlakte van 16 hectare werd verkocht aan Lidl dat op Stichtsekant een duurzaam distributiecentrum bouwt. Dit distributiecentrum biedt aan 300 tot 350 mensen werkgelegenheid.

Volgens wethouder Maaike Veeningen heeft de gemeente de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen. "Dit werpt zijn vruchten af en zorgt ervoor dat bedrijven vaker kiezen voor een vestiging in onze stad. En dat is goed voor de werkgelegenheid."

Aanpak bedrijventerreinen

Om de verkoop van kavels op bedrijventerreinen te stimuleren heeft de gemeente ingezet op een meer integrale aanpak, het versterken van de banden met het bestaande bedrijfsleven en een verhoogde inzet op marketing en acquisitie. Hiermee wil de gemeente een gemiddelde verkoop van 7 hectare per jaar per jaar realiseren. Met de gerealiseerde verkoop van ongeveer 44 hectare over de afgelopen vier jaar (met een gemiddelde van 11 hectare per jaar) is deze doelstelling ruimschoots gehaald. Ook voor 2021 zijn de vooruitzichten zeer positief en verwachten we tussen de 16 en 20 ha aan bedrijfskavels te verkopen", aldus Veeningen.