Rectoren kijken terug op 25 jaar Echnaton"We willen altijd het maximale uit kinderen halen"

17 september 2008 07:00

ALMERE - Het gebeurt niet vaak dat een interview louter in een lachende sfeer plaatsvindt. Toch is het gesprek met rector Rob van Westing en ex-rector Ed Veenstra van scholengemeenschap Echnaton een vrolijk gesprek. Het is misschien wel kenmerkend voor de school die al jaren strijd tegen vooroordelen, maar met een creatieve inslag menig leerling een mooie tijd bezorgde. "Je wilt ze altijd met een zo hoog mogelijk diploma zien vertrekken", zeggen beide heren aan de vooravond van de reünie rond het 25-jarig bestaan.


"Ik ben in 1986 door toenmalig wethouder Wim Trieller gevraagd om rector bij Echnaton te worden. Ik was daar vrij snel uit. De school telde toen nog maar 200 leerlingen. Toen ik in 1992 vertrok waren dat er íetsje meer: ruim 2000." Veenstra vertelt over de Almeerse ouders die hun kinderen liever naar een Gooise school stuurden. "Het verhaal ging dat er hier geblowd werd. Dus zaten die kinderen een uur in de bus naar Hilversum of Naarden. Terwijl die rectoren dáár toegaven dezelfde problemen te hebben. Bizar. Want na een heel slechte start, stond Echnaton al snel bekend om het uitstekende onderwijs. We stonden ooit in de Top 10 van beste scholen in de wereld. Onze kerstvieringen, onder leiding van de gymleraren Peter Heerschop en Viggo Waas, waren vermaard. Die jongens zijn nu professioneel cabaretiers."
Rob van Westing herkent het verhaal van Veenstra. "Toen ik hier kwam hing er ook een onterecht negatief imago. Toen we ons nadrukkelijk profileerden als school met sport als prioriteit, kwam er een omslag. Echnaton is altijd innovatief geweest in oplossingen."

10 voor talent

Als de reünie volgende week gehouden wordt, zullen de gesprekken vooral gaan over de vele hoogtepunten in de vorm van prijzen, maar ook over de tragische ogenblikken zoals de docenten en leerlingen die overleden. Van Westing: "Er gebeurt natuurlijk veel in een kwart eeuw, maar de rode draad binnen de school is wel dat altijd alles uit de kast is gehaald om het maximale uit kinderen te halen. Wij noemen dat nu een '10 voor talent'. Ed Veenstra heeft daar destijds met zijn team de basis voor gelegd en op die fundamenten wordt nog steeds verder gebouwd. Veenstra: "Dat was ook grappig toen ik hier net aan kwam rijden. Het voelt precies hetzelfde als wanneer je een persoon ontmoet die je lang niet hebt gezien. Je herkent hem nog wel, maar hij is veranderd. Een stuk verder in zijn leven. Met deze school is dat precies zo. Het voelt als thuiskomen, maar het is wél veranderd."
Extra vervolg van artikel voor website

Ed Veenstra: "Toen ik in 1986 als rector bij de school kwam, was door mijn voorganger Hans Wijk en zijn team al een basis gelegd. Maar de school had een vreselijk negatief imago. Er was ook een vernietigend intern rapport over verschenen. Er zat voor mij niks anders op dan werkelijk iedere Almeerse basisschool langsgaan om te vertellen dat Echnaton toch écht een goede school was. Uiteindelijk heeft dat zijn vruchten afgeworpen. Maar ik herinner me nog dat ik na een informatieavond op school ouders sprak van de toenmalige basisschool De Scheepskameel. Daar zaten veel 'gegoede' families bij die hun kinderen absoluut naar het Gooi op school wilden doen. Ze hadden alle informatieavonden bezocht en gaven ruiterlijk toe dat Echnaton de beste indruk maakte. Maar ja… dat was het Gooi niet en er zaten naar hun overtuiging toch ook veel gekleurde leerlingen op. Wat moet je dan nog als rector? Dan houdt het toch op? Ik heb die mensen een hand gegeven en succes gewenst. Ik ben altijd trots geweest op álle leerlingen en heb daarbij nooit naar hun afkomst gekeken."
Van Westing: "Ik vind het zelfs een rijkdom dat deze school veel culturele achtergronden kent. De kwalificatie 'zwarte school' heb ik nooit begrepen. Wat is dat dan? Het gaat erom dat kinderen in een veilige omgeving de kans krijgen om een diploma te halen. Op iedere school is wel eens trammelant. Ook bij Echnaton. Maar de school is veilig."
Veenstra herinnert zich de kerstvieringen op de school. "Daar stond een koor van zestien nationaliteiten kerstliederen te zingen. Openbaar of niet, daar zaten ook gewoon liederen over Jozef en Maria bij. Het was geweldig. Viggo Waas en Peter Heerschop en heel veel andere collega's zorgden wel voor de goede sfeer. De kerstvieringen werden dermate druk bezocht dat we in twee sessies moesten gaan werken. Sommige leerlingen smeekten om naar beide vieringen te mogen. Dat is toch fantastisch?"
Van Westing moet lachen om het voorbeeld van Veenstra. "De school heeft veel goede docenten voortgebracht. Veel zijn later zelf rector of directeur geworden. Anderen werken beleidsmatig. Op het ministerie bijvoorbeeld. De school heeft ook veel bekenden voortgebracht. De creatievelingen trokken elkaar aan. Overigens hebben wij dat culturele wel wat afgezwakt en sport meer nadrukkelijker neergezet. Dat leverde trouwens ook weer veel bekenden op, om maar een paar te noemen Clarence Seedorf, Hedwiges Maduro, onze wereldkampioen wakeboarden Denise de Haan, wakeboardster Bianca Jansen, badmintonster Ilona Lagerweij, triatleet Joeri Severin. Ik vind het wel leuk om te vermelden dat Timothy Beck, drievoudig Olympische speler deelnemer atletiek en bobsleeen dit schooljaar als docent economie bij ons werkzaam is. Echnaton als lootschool met topsporttalenten is voor hem natuurlijk ook extra aantrekkelijk en als rolmodel kunnen we het niet mooier wensen.
De komst van scholengemeenschap Helen Parkhurst was ook een memorabel moment in de geschiedenis van de school. Beide scholen hebben hetzelfde BRIN-nummer en zijn dus gelieerd aan elkaar. Destijds wekte dat wrevel bij andere scholen, die Echnaton verweten op die manier extra leerlingen te willen 'ronselen'.
Veenstra: "Ook dat had te maken met een roerige voorgeschiedenis. Er is een periode geweest dat er onderling wrevel was. De stad groeide enorm en iedere school zocht naar zijn eigen vorm en identiteit. En er bleef maar een stroom leerlingen naar het Gooi gaan. De situatie is eigenlijk pas genormaliseerd toen het OVC vanuit het Gooi naar Almere kwam. Toen hadden Almeerse ouders echt een keuze."
Van Westing: "Momenteel is de onderlinge relatie uitstekend. Iedere school heeft ook zijn eigen kenmerken. Voor Echnaton is dat sport in de brede zin des woords. Ik doel daarbij met name op sportiviteit, het op een goede en gezonde manier actief bezig zijn. Maar altijd in de combinatie van studie en sport. We hebben in de onderbouw ook een mavo, havo,vwo afdeling en een bovenbouw met modern beroepsonderwijs voor het VMBO. Daar wordt de basis gelegd aan talent waar het Nederlandse beroepenveld om zit te springen, denk bijvoorbeeld aan techniek of de zorgsector. Wij werken zelf ook met een heldere zorgstructuur. Elke afdeling heeft bijvoorbeeld een eigen begeleider en iedere docent is ook mentor. Niet alleen in náám, maar ook in betekenis. Er zitten momenteel ruim 1300 leerlingen op Echnaton. Dat is een groot aantal, maar de school bestaat in feite uit kleine, behoorlijk zelfstandige organisaties: schooltjes binnen de school. Leerlingen krijgen hier veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Docenten zijn dus breed betrokken bij de school en de leerlingen. Want we willen dat ze met een diploma de school verlaten. En juist bij VMBO-opleidingen moet daar soms hard aan getrokken worden, maar gezien onze eindexamenresultaten is dat iets waar mijn mensen voor gaan."