Regels voor geluid windmolens

10 januari 2010 10:24

ALMERE - Binnen een jaar komen er nieuwe regels voor de maximale geluidsbelasting die windmolens mogen produceren. De nieuwe regels sluiten aan bij Europese standaarden en bevatten nog maar één norm waaraan windparken moeten voldoen.


Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen voor windmolens. De huidige regelgeving over de normen voor geluid en veiligheid zorgen voor onduidelijkheid. Er geldt een ander regime voor grote en kleine windparken en de geluidproductie van zeer grote windturbines werd onvolledig berekend. Er komt een eenduidige norm voor de toegestane geluidbelasting.
Eind 2008 werd in Nederland 2216 megawatt (MW) energie opgewekt met windmolens, ongeveer 470 MW of 25 procent meer dan in 2007. Nog nooit kwam er zoveel nieuw vermogen uit windmolens bij. In Almere en Flevoland staan relatief zeer veel windmolens. Het kabinet wil dat er tot 2011 voldoende vergunningen en subsidies worden verleend om de capaciteit te verdubbelen. In 2020 moet namelijk 20 procent van onze energie uit duurzame bronnen komen. Ook moet de uitstoot van CO2 met minstens 20 procent omlaag en wil het kabinet 2 procent energie besparen per jaar. Dit alles om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30 procent terug te brengen ten opzichte van 1990 en zo de opwarming van de aarde te helpen tegengaan.