René Maertens pleit voor omarming kabinetsplan"Olympisch Plan 2028 brengt Almere vooruit&quo

25 november 2009 08:00

ALMERE - Docent en VVD-raadslid René Maertens wordt wel eens het 'sportgeweten' van Almere genoemd. Zo is Maertens de geestelijk vader van de Playground in Stedenwijk en promotor van de sport. Om die reden pleit hij ervoor dat Almere het Olympisch Plan 2028 van het kabinet omarmt.


"Het Olympisch Plan 2028 moet niet worden verward met het binnenhalen van de Olympische Spelen", zegt Maertens. "Het kabinet wil het land een sportieve en gezonde uitstraling geven. Almere kan daarop meevaren. Zo blijkt uit onderzoek van de GGD dat van alle kinderen in Nederland, die in Almere het minst gezond zijn. Met zoveel jeugd in de stad moeten wij ons dat aantrekken. Het Olympisch Plan geeft impulsen op het gebied van welzijn, maar ook sociaal maatschappelijk, economisch en op ruimtelijk gebied."

Breedtesport

In het Olympisch Plan staat ook voor stimulering van de breedtesport. "Het kabinet wil dat in 2028 75 procent van de bevolking aan sport doet. Daar is budget voor beschikbaar, waar Almere zijn voordeel mee kan doen. Er zijn prachtige dwarsverbanden te leggen tussen onderwijs, welzijn en sport. Zo snakken verenigingen naar ruimten om te trainen, terwijl de gymzalen van scholen 's avonds sluiten. Daar moeten toch oplossingen voor te vinden zijn?"
Ook op andere terreinen kan Almere voordeel halen uit het Olympisch Plan: "Het kabinet heeft 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van regionale talentencentra. Voor de zaalsporten kan Almere daar een rol in spelen. Maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied. De Clarence Seedorf Playground in Stedenwijk is een prachtig voorbeeld hoe bewoners met sport in aanraking worden gebracht. En op het gebied van welzijn levert elke euro die je uitgeeft via het Olympisch Plan drie euro op. Negentig procent van de Nederlanders komt niet aan een half uur beweging per dag. Stimuleer dus sport en bewegen. Mensen worden daar niet alleen gezonder van, maar ook opgewekter. Dat zorgt weer voor gezondere werknemers. Sport hoort bij het levensgeluk van mensen. Stimuleer ook dat kinderen in schoolkantines gezonder kunnen eten."
IJmeerverbinding

Maertens is ook blij met het Sportief Burgerinitiatief dat onlangs startte. De initiatiefnemers willen binnenkort een petitie overhandigen aan het stadsbestuur om het Olympisch Plan te omarmen. "Terecht, het kost geen miljoenen euro's. Een voorzichtige inschatting is dat het plan twee miljard euro oplevert, onderbouwd door verschillende economen. Sterker: professor R.H. Koning stelde onlangs dat de kans op de IJmeerverbinding vele malen groter wordt, omdat ook de infrastructuur op Olympisch niveau moet komen!"