Richtlijnen voor centrum bijgesteld

21 september 2009 06:23

STAD CENTRUM - De gemeente gaat de richtlijnen voor het centrum in Stad bijstellen en vastleggen in een handboek.


De eerder vastgestelde richtlijnen houden verband met het realiseren en in stand houden van het gerealiseerde en beoogde kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in het centrum van Almere Sta, zijn op onderdelen bijgesteld. Het gaat om richtlijnen voor standplaatsen, uitstallingen, stoepborden, speeltoestellen, vlaggen, wimpels, vlaggenmasten en horecaterrassen.
De nu bijgestelde richtlijnen zijn opgenomen in het Handboek Ruimtelijke Kwaliteit, publieksversie 2009. Om de nieuwe richtlijnen te effectueren heeft het college van Burgemeester en wethouders beleidsregels en nadere regels op grond van Algemene Plaatselijke verordening 2005 vastgesteld. De gemeenteraad moet het besluit nog goedkeuren.