Rijbewijskeuring voor 70-plussers

02 november 2011 06:00

HAVEN CENTRUM - Mensen van zeventig jaar en ouder dienen een medische keuring te ondergaan als ze hun rijbewijs willen vernieuwen. Het kabinet is van plan om deze leeftijdsgrens op te trekken naar 75 jaar. Indien het parlement akkoord is met de nieuwe regeling, gaat deze vanaf 1 juli 2013 van kracht. Tot die tijd geldt de huidige leeftijdsgrens van zeventig jaar. Het voorstel wordt in september in de Tweede Kamer besproken.Vanaf 1 september 2012 gaat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bericht sturen dat het rijbewijs verloopt, al 24 weken van tevoren. De tot nu toe gehanteerde termijn van achttien weken bleek in sommige gevallen namelijk te kort. Maak direct een afspraak voor een rijbewijskeuring, want de procedure kan veel tijd vergen. Dit geldt ook voor chauffeurs jonger dan zeventig met een groot rijbewijs (C/D) en personen van wie de gezondheidstoestand invloed kan hebben op het rijden. Ook zij hebben die 24 weken soms hard nodig.
Voor informatie of het maken van een afspraak dient telefonisch een afspraak te worden gemaakt met het landelijk afsprakenbureau van Regelzorg: 088 23 23 300, of online: www.regelzorg.nl. Regelzorg organiseert regelmatig keuringsdagen op meer dan 225 locaties in Nederland, waaronder locatie: Seniorencentrum Corrosia. Markt 15, Almere Haven. Tarief: 35,00 euro voor de B/E keuring en 52,50 euro voor chauffeurs jonger dan zeventig met grootrijbewijs. Data: 3 en 17 november, 1 en 15 december 2011.