Rijk: 1 miljoen voor programmering kunstmuseum

05 juni 2020 09:45

Door Marcel Beijer

ALMERE – De Raad voor Cultuur adviseert de minister om het toekomstige Kunstmuseum in Almere jaarlijks 250.000 euro subsidie te verstrekken voor de programmering tot een totaal van 1 miljoen euro. Doorgaans wordt dat advies overgenomen.

Dat zei wethouder Maaike Veeningen donderdagavond tijdens de Politieke Markt waar gesproken werd over het Fonds Verstedelijking. Om Almere gezond te kunnen laten groeien is dit fonds een aantal jaar geleden opgezet door het Rijk, provincie en gemeente om extra investeringen te kunnen doen. Voor de komende jaren zijn zes programmalijnen aangewezen. In de lijn 'Cultuur en Toerisme' is het kunstmuseum een belangrijke troef. Onlangs werd een kwartiermaker aangesteld die de weg vrij moet maken naar investeerders, musea en culturele instellingen in binnen- en buitenland. De miljoen subsidie is daarbij een heerlijk steuntje in de rug zo vonden de meeste fracties. AP/OPA stelde voor om voor het museum geen nieuwbouw te realiseren, maar het onder te brengen in een leegstand pand, zoals bijvoorbeeld het pand waar Hudson Bay (en voorheen V&D) in gevestigd was.

Sportstad

De raad was in het algemeen vrij positief over de zes sleutelprojecten (zie kader) van het fonds, al riep de PVV op om met dit geld Almere als sportstad te gaan profileren en de Partij voor de Dieren wil meer aandacht voor duurzame mobiliteit. Leefbaar Almere wil meer duidelijkheid in hoeverre bewoners kunnen participeren in de initiatieven op het gebied van energietransitie.

Enthousiasme was er, behalve bij de PVV, voor projecten die de groene en waterrijke identiteit stimuleren. De VVD vroeg zich af in hoeverre de extra gelden uit het fonds effect hebben op de hoge afvalstoffenheffing of het bestrijden van de woningnood. Ook D66 wilde weten wat het fonds nu daadwerkelijk oplevert. Veeningen stelde dat dat inzichtelijk zal worden in de jaarverslagen.

De zes programmalijnen

1. Hart van de Stad: (Rondje) Weerwater, Almere Centrum

2. Leer- en werkomgeving: Flevo Campus, Internationale Campus, Kenniscampus Stadshart en MBO ICT FieldLab.

3. Circulaire economie en Energie: Circulaire economie, Duurzame energie

4. Cultuur en toerisme: Kustzone Almere Poort / Duin, Museale voorziening, Nationaal Park Nieuw Land – Almeerse Poort.

5. Vernieuwend wonen: Experimenten vernieuwend wonen.

6. Groene en Waterrijke identiteit: Almeerderhout, Eemvallei, Excellente groene en gezonde leefomgeving, Ecologische verbindingen.

Een ooit ingediende artist impression voor een museum op de Majestic-kavel achter het station.