Rijk en regio starten uitwerking groei Almere

05 februari 2010 13:37

ALMERE - Ministers Cramer (Ruimte en Milieu) en Eurlings (Verkeer en Waterstaat), de Almeerse wethouder Duivesteijn en de Flevolandse gedeputeerde Bliek, hebben vorige week hun handtekening gezet onder een contract over de ontwikkeling van Almere.


Formeel wordt dit het Integraal Afsprakenkader Almere 2.0 (IAK) genoemd. Dit contract bevat werkafspraken over de verdere groei van de stad. In een drietal werkmaatschappijen wordt gestart met de gebiedsontwikkelingen van Almere-Amsterdam, Almere Centrum-Weerwater en Almere Oosterwold.
De gemeenteraad van Almere en Provinciale Staten van Flevoland besluiten in februari over het IAK. Omdat de groei van Almere vérder strekt dan afspraken over de ruimtelijke inrichting van de stad, zijn vrijwel alle departementen bij het project betrokken.
Cramer onderstreepte de ambitie om van Almere een 'icoon van duurzaamheid' te maken. Daarnaast wordt nog deze kabinetsperiode begonnen met de verdubbeling van de A6/A1/A9, en wordt de Flevolijn deels viersporig. Tegelijkertijd wordt het centrumgebied met de aanpassing van de A6 op een unieke wijze ontwikkeld. Het centrum zal daarmee ook een regionale functie vervullen. Almere krijgt een eigen Hogeschool. En om te garanderen dat de bestaande stad gelijk oploopt met de nieuwe gebieden, wordt een 'Almere Tafel' opgericht, die in overleg met de minister van Wonen, Wijken en Integratie de kwalitatieve ontwikkeling van de bestaande stad nauwlettend in de gaten houdt.

Bereikbaarheid

De groei van Almere kan niet zonder een betere bereikbaarheid. Daarom is in het IAK vastgelegd dat de werkmaatschappij Almere-Amsterdam de verhouding tussen de kosten en baten van een westelijke ontwikkeling optimaliseert. Deze optimalisatie richt zich op de IJmeerlijn, de gebiedsontwikkelingen aan Amsterdamse en Almeerse zijde en natuurontwikkeling. Het Kabinet besluit in 2012 over het al dan niet aanleggen van een IJmeerverbinding.