Ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor voorzieningen in onderwijs

23 november 2011 06:00

ALMERE - De gemeente heeft het programma en overzicht onderwijshuisvestingsvoorzieningen met bijbehorend bedrag voor 2012 vastgesteld. Met dit besluit is een investering van 4.376.848 euro gemoeid.


Jaarlijks stelt het college het huisvestingsprogramma met het daarbij behorende budget vast. Schoolbesturen konden voor 1 februari 2011 hun aanvragen indienen voor vergoeding van het realiseren van een onderwijsvoorziening. In het onderwijshuisvestingsprogramma 2012 staan voorzieningen om capaciteitstekorten op te heffen en voorzieningen die noodzakelijk zijn om een adequaat onderhoudsniveau te handhaven. In het programma zijn ook de huurvergoedingen voor sportterreinen van het voortgezet onderwijs opgenomen.