Ruim miljoen tekort voor Floriade BV

02 mei 2020 00:00

Door Robert Mienstra

ALMERE – De Floriade BV heeft een exploitatietekort van ruim een miljoen euro door de huurovereenkomst die zij is overeengekomen met Weerwater CV voor Toren 2. Dit blijkt uit een schrijven van het college van vrijdag 1 mei. Het tekort op exploitatie van Toren 2 tijdens het evenement is berekend op 900.000 euro. Daarnaast kunnen de door de Floriade BV gemaakte ontwikkelkosten voor de Green Embassies van 350.000 euro niet meer worden terugverdiend.

Probleem

De Floriade BV heeft aangeboden de toren tijdens het evenement als short stay appartement te huren van Weerwater CV om de vertegenwoordigers van deelnemende landen in onder te brengen. Recentelijk heeft de BV gemeld dat er een probleem is met de beschikbare budgetten van Floriade BV in relatie tot de verwachte kosten voor de exploitatie. Er is een risico dat de geraamde huuropbrengsten niet wordt gerealiseerd. Er is geen dekking voor het berekende exploitatietekort van verhuur van Toren 2 door Floriade BV tijdens het evenement.

Extra geld

Voor de strategische aankoop van de gronden voor de verdere groei van de Flevocampus en de mogelijke realisatie van de inzending van de rijksoverheid wordt een aankoopbedrag beschikbaar gesteld 1,20 miljoen euro. De risicoreserve Grondexploitatie Floriade wordt opgehoogd met 260.000 euro en de extra middelen voor het ophogen van de voorziening negatieve grondexploitatie Floriade van 1,27 miljoen euro moet nog gedekt worden.

Geen internationale paviljoens

De Weerwater CV wordt niet meer gehouden aan het bouwen van de 5 tot 20 Green Embassies en 54 van de 60 showcasewoningen. De uitkomst van het bestuurlijk overleg is dat de internationale paviljoens niet gerealiseerd worden, ook niet de twee internationale paviljoenontwerpen van Weerwater CV., schrijft het college.

Twitter PVV

Toon van Dijk, fractievoorzitter van de PVV, laat op twitter weten dat hij als er weer fatsoenlijk vergaderd kan worden, het college over dit alles ter verantwoording zal roepen. 'Er wordt fout op fout gemaak't, vindt Van Dijk. Bovendien vindt hij dat de raad over dit onderwerp niet voldoende geïnformeerd is door het college.

Businesscase

Op basis van de keuze voor een van de drie beoogde scenario's - afstel, uitstel of lightversie - met betrekking tot het evenement Floriade, zal een herijking van de businesscase aan de gemeenteraad worden voorgelegd waarin deze extra kosten zijn verwerkt. Deze posten waren overigens nog niet opgenomen in de concept herijking business case Floriade BV van 5,8 miljoen euro.

Het advies over de drie opties van het evenement Floriade aan de raad volgt 14 mei.

De Floriade in aanbouw. (Foto: Almere DEZE WEEK)