Ruim vier miljoen om bouwproductie op gang te houden

04 januari 2010 07:59

ALMERE - Almere krijgt ruim vier miljoen om de bouwproductie op gang te houden. Dat maakte minister Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) vorige week bekend.


Van der Laan kende Almere 4.118.062 euro toe om 594 woningen te realiseren. Daarmee is bijna tweederde van het aangevraagde bedrag gehonoreerd. Wethouder Adri Duivesteijn (Ruimtelijke Ordening) is tevreden: "Er wordt ruim vier miljoen geïnvesteerd in de Almeerse woningbouw. Omdat de subsidie is toegekend aan projecten waarvoor al een bouwvergunning is aangevraagd, kan direct met de bouw worden gestart. Dit betekent dat je, op verschillende plekken in de stad, op korte termijn meer activiteit zult zien."
Een belangrijk criterium dat bij de toewijzing is gehanteerd, was of voor projecten reeds een bouwvergunning is aangevraagd. Met als gevolg dat de projecten waarbij dat níet het geval was, grotendeels zijn afwezen. Dit geldt ook voor de vijf projecten voor particulier opdrachtgeverschap, die door de gemeente zijn voorgedragen.

Jammer

Wethouder Duivesteijn vindt het jammer dat daar geen (extra) geld beschikbaar voor wordt gesteld. "Wij zien dat het juíst de particuliere opdrachtgevers zijn die - crisis of geen crisis - verder bouwen. Zelfbouw brengt een nieuwe bouweconomie op gang. De grote schaal wordt ingeruild voor een economie van onderop, van kleinschalige initiatieven. Als wij deze manier van stedenbouw stimuleren, heeft dat niet alleen een positief effect op de woningbouwproductie. Het vormt ook een belangrijke impuls voor het midden- en kleinbedrijf en ZZP'ers. Daarbij gaat het geld niet naar ontwikkelaars of corporaties, maar naar de toekomstige bewoners zélf." De gemeente zal een subsidie voor particuliere opdrachtgevers - vooruitlopend op de 3e tranche - dan ook opnieuw bepleiten.