Samen Beter: Week Chronisch Zieken in Almere

02 november 2011 06:00

ALMERE - De Week Chronisch Zieken - van 5 tot en met 12 november - is een landelijk initiatief om meer bekendheid te geven aan de positie van chronisch zieken. Ook in Almere wordt dit initiatief ondersteund in de vorm van het programma Samen Beter.

Dit programma brengt de positie van chronisch zieken onder de aandacht bij zorgverleners, werkgevers, personeelsfunctionarissen, hulp- en dienstverleners, beleidsmakers, politici en natuurlijk het algemene publiek. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met diverse belangenverenigingen, gemeentelijke instellingen en patiëntenverenigingen. Het Flevoziekenhuis biedt onderdak aan een aantal van deze activiteiten.
Landelijk is gekozen voor het thema: ‘Jong en je wilt …’. Daarom zijn de activiteiten gericht op de positie van jongeren met een chronische ziekte of handicap. Het grootste deel van de activiteiten is tot stand gekomen door belangeloze inzet van talloze partijen. Tijdens verschillende activiteiten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor Stichting CliniClowns.
Kijk voor een uitgebreid programmaoverzicht op: www.flevoziekenhuis.nl (onder Agenda patiënteninformatie op homepage). Voor meer informatie over de Week Chronisch Zieken 2011: www.chronischziek.nl.