Samenvoeging politieregio's start 1 april

19 maart 2010 13:38

ALMERE - De korpsleidingen van de politieregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland worden per 1 april samengevoegd. De korpsbeheerders hebben Bert Wijbenga, de korpschef van Flevoland, aangewezen om het samenvoegingsproces van beide korpsen te leiden. Hij start zijn werkzaamheden op 1 april.


Het doel van de samenvoeging is een nieuw korps neer te zetten dat beter en efficiënter is dan de afzonderlijke korpsen. Tijdens de samenvoegingsperiode waakt de nieuwe korpsleiding ervoor om boven alles een optimale dienstverlening en veiligheidszorg te bieden aan de inwoners van beide regio's.
De korpsleiding blijft in genoemde samenstelling aan, totdat het nieuwe korps gerealiseerd is. De verwachting is dat de technische samenvoeging uiterlijk eind 2011 een feit is. De samenvoeging van de korpsen heeft ook bestuurlijk consequenties. Het lijkt logisch dat in de nieuwe situatie de burgemeester van de grootste gemeente, in dit geval Almere, de korpsbeheerder levert. Echter, dat besluit neemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te zijner tijd. Het combineren van de Regionale Colleges en de Regionale Beheersdriehoeken is onderdeel van het samenvoegingsproces.